Warning: getimagesize(/home/baohovie/public_html/image/no_image.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/baohovie/public_html/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 495Warning: getimagesize(/home/baohovie/public_html/image/no_image.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/baohovie/public_html/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 495Warning: getimagesize(/home/baohovie/public_html/image/no_image.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/baohovie/public_html/system/journal2/classes/journal2_utils.php on line 495 Bọc giày chống tĩnh điện

Bọc giày chống tĩnh điện

Bọc giày chống tĩnh điện

Bọc giày chống tĩnh điện

Show:
Sort By:

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 01

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 01Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 02

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 02Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 03

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 03Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 04

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 04Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 05

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 05Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 06

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 06Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 07

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 07Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 08

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 08Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 10

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 10Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY DÙNG 1 LẦN 01

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Bao bọc giày vải không dệt sử dụng cho phòng sạch,- Đóng gói: 50 đôi/gó..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY DÙNG 1 LẦN 02

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Bao bọc giày vải không dệt sử dụng cho phòng sạch,- Đóng gói: 50 đôi/gó..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY DÙNG 1 LẦN 03

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Bao bọc giày vải không dệt sử dụng cho phòng sạch,- Đóng gói: 50 đôi/gó..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY DÙNG 1 LẦN 04

BỌC GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Bao bọc giày vải không dệt sử dụng cho phòng sạch,- Đóng gói: 50 đôi/gó..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY PHÒNG SẠCH 01

BỌC GIÀY PHÒNG SẠCH 01Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1% sợi..

$0.00 Ex Tax: $0.00

BỌC GIÀY PHÒNG SẠCH 02

BỌC GIÀY PHÒNG SẠCH 02Chật liệu: Vải chống tĩnh điệnThành phần: 99% Polyester, 1% sợi..

$0.00 Ex Tax: $0.00