Găng tay len

Găng tay len

Găng tay len

Show:
Sort By:

GĂNG TAY CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm: Găng tay công nghiệp✓ Chất liệu: 100% sợi cotton, polyester ✓ Công nghệ may: 7 kim, 1..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 01

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó g..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 02

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó g..

$60,000.00 Ex Tax: $60,000.00

GĂNG TAY LEN 03

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó g..

$20,000.00 Ex Tax: $20,000.00

GĂNG TAY LEN 04

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó g..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 05

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó g..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 06

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 07

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 08

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$60,000.00 Ex Tax: $60,000.00

GĂNG TAY LEN 09

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$42,000.00 Ex Tax: $42,000.00

GĂNG TAY LEN 10

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$30,000.00 Ex Tax: $30,000.00

GĂNG TAY LEN 11

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 12

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$25,000.00 Ex Tax: $25,000.00

GĂNG TAY LEN 13

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$30,000.00 Ex Tax: $30,000.00

GĂNG TAY LEN 14

GĂNG TAY LENLà găng tay bảo hộ được xử lý chống dính giúp dễ đeo và thoải mái khi làm việc nhờ đó gi..

$45,000.00 Ex Tax: $45,000.00