Ủng cách điện

Ủng cách điện

Ủng cách điện

Show:
Sort By:

ỦNG CÁCH ĐIỆN 10KV COMPOSITE

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$280,000.00 Ex Tax: $280,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 10KV VICADI

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$310,000.00 Ex Tax: $310,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 15KV COMPOSITE

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$280,000.00 Ex Tax: $280,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 22KV COMPOSITE

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$450,000.00 Ex Tax: $450,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 22KV VICADI

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$400,000.00 Ex Tax: $400,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 24KV COMPOSITE

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$440,000.00 Ex Tax: $440,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 24KV VICADI

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$470,000.00 Ex Tax: $470,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 30KV COMPOSITE

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$740,000.00 Ex Tax: $740,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 30KV VICADI

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$520,000.00 Ex Tax: $520,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 35KV COMPOSITE

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$1,200,000.00 Ex Tax: $1,200,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN 35KV VICADI

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$1,150,000.00 Ex Tax: $1,150,000.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN CAO ÁP

ỦNG CÁCH ĐIỆN CAO ÁP - Tiêu chuẩn kỹ thuật:Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC và TCVN 5588-1991Thời gian..

$1.00 Ex Tax: $1.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN CAO ÁP 02

ỦNG CÁCH ĐIỆN CAO ÁP - Tiêu chuẩn kỹ thuật:Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC và TCVN 5588-1991Thời gian..

$1.00 Ex Tax: $1.00

ỦNG CÁCH ĐIỆN CAO THẾ COMPOSITE

 ỦNG CÁCH ĐIỆN  - CHẤT LIỆU : ủng  cách điện được làm bằng cao su thiên nhiên. - s..

$1,200,000.00 Ex Tax: $1,200,000.00