Găng tay cách điện

Găng tay cách điện

Găng tay cách điện

Show:
Sort By:

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 10KV VICADI

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$3,500,000.00 Ex Tax: $3,500,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 15 KV COMPOSITE

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$440,000.00 Ex Tax: $440,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 15 KV VICADI

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$450,000.00 Ex Tax: $450,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 22KV COMPOSITE

GĂNGTAY CÁCH ĐIỆNMàu sắc: VàngVật liệu: Là găng tay cách điện được làm từ cao su thiên n..

$420,000.00 Ex Tax: $420,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 22KV VICADI

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$600,000.00 Ex Tax: $600,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 24KV COMPOSITE

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$680,000.00 Ex Tax: $680,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN CAO THẾ

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$680,000.00 Ex Tax: $680,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN COMPOSITE 10KV

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$410,000.00 Ex Tax: $410,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP COMPOSITE

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$250,000.00 Ex Tax: $250,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP VICADI

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$250,000.00 Ex Tax: $250,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN NOVAX 10KV

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$1,400,000.00 Ex Tax: $1,400,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN NOVAX 15KV

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$1,500,000.00 Ex Tax: $1,500,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN NOVAX 22KV

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$2,500,000.00 Ex Tax: $2,500,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN NOVAX 26,5KV

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$2,800,000.00 Ex Tax: $2,800,000.00

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN NOVAX 35KV

GĂNG  TAY CÁCH ĐIỆN Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt trơn nhẵn, đồng..

$3,700,000.00 Ex Tax: $3,700,000.00