Tiếp địa di động

Tiếp địa di động

Tiếp địa di động

Show:
Sort By:

BỘ TIẾP ĐỊA 3 PHA DI ĐỘNG TD 110 KV

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$8,000,000.00 Ex Tax: $8,000,000.00

BỘ TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG 3 PHA 35 KV

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$5,500,000.00 Ex Tax: $5,500,000.00

BỘ TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG TRUNG THẾ

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$2,000,000.00 Ex Tax: $2,000,000.00

CHỐNG SÉT VAN

Tên sản phẩm: Chống sét vanThiết bị chống sét van như: chống sét van 24kv, 22kv, 35kv... là các t..

$1.00 Ex Tax: $1.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$1.00 Ex Tax: $1.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG 02

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$1.00 Ex Tax: $1.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG 10 KV

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có..

$3,300,000.00 Ex Tax: $3,300,000.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG 220KV TQ

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$9,300,000.00 Ex Tax: $9,300,000.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG 3 PHA 10KV

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$5,300,000.00 Ex Tax: $5,300,000.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG 35KV

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$6,700,000.00 Ex Tax: $6,700,000.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG 500 KV TQ

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$10,500,000.00 Ex Tax: $10,500,000.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG HẠ ÁP 6KV TQ

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$5,300,000.00 Ex Tax: $5,300,000.00

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNG TRUNG THẾ 6KV TQ

TIẾP ĐỊA DI ĐỘNGDây chính: 19mDây nhánh: 8m x 3 dâyMỏ kẹp rộng: 5,3cmCọc tiếp đất: 1,2mSào : có 3 sà..

$5,300,000.00 Ex Tax: $5,300,000.00