Giày - Dép chống tĩnh điện

Giày - Dép chống tĩnh điện

Giày - Dép chống tĩnh điện

Show:
Sort By:

DÉP CHỐNG TĨNH ĐIỆN

Tên sản phẩm: Dép chống tĩnh điện Là loại dép công nghiệp được sử dụng nhiều và phổ biến nhất tron..

$68,000.00 Ex Tax: $68,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 001

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$79,000.00 Ex Tax: $79,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 002

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$75,000.00 Ex Tax: $75,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 003

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$75,000.00 Ex Tax: $75,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 004

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$125,000.00 Ex Tax: $125,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 005

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$115,000.00 Ex Tax: $115,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 006

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$95,000.00 Ex Tax: $95,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 007

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$95,000.00 Ex Tax: $95,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 008

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$115,000.00 Ex Tax: $115,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 009

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$115,000.00 Ex Tax: $115,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 010

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$89,000.00 Ex Tax: $89,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 011

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$89,000.00 Ex Tax: $89,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 012

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$89,000.00 Ex Tax: $89,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 013

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$75,000.00 Ex Tax: $75,000.00

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN 014

GIÀY CHỐNG TĨNH ĐIỆN- Chất liệu : PU, PVC- Màu sắc: Trắng- Size: 35 - 45- Cấu tạo: Mặt lưới qua..

$75,000.00 Ex Tax: $75,000.00